Missing courseid in attributesMissing courseid in attributes

Missing courseid in attributesMissing courseid in attributesMissing courseid in attributes

Kommande datum

Missing courseid in attributes

Missing courseid in attributes

Missing courseid in attributes

Missing courseid in attributes

Missing courseid in attributes

Pris

Missing courseid in attributes per deltagare Missing courseid in attributes

Live Stream / Lärarledd Online

Kursen genomförs via Zoom från valfri plats och du kan ställa frågor till kursledaren under hela utbildningen.

För att delta behöver endast:
- Stabilt internet
- Ljud och mikrofon till datorn (t.ex. headset)
- En lugn miljö avsatt för hela perioden