EditNews för självlärda

Hur du får ut mesta möjliga av EditNews

 • Arbeta med adresslistor
 • Hantering av publikationer
 • Segmentering och urval
 • Utnyttja bildredigeringsverktyget
 • Infoga videoklipp
 • Integration med sociala medier
 • Lär dig analysera statistik
 • Testa ditt brev mot olika e-postklienter
 • Testa olika ämnesrader med funktionen A/B-test
 • Anmälningsformulär och automatiska välkomstbrev
 • Lär dig skapa enkäter för t.ex. inbjudningar
 • Tips för mitt nyhetsbrev
Skapa egna mallar

 • Arbeta med temafärger
 • Grundinställningar i mallen
 • Typsnitt
 • Rubriker
 • Bakgrunder
 • Skapa intresseväckande banners
 • Responsiv design – tänka rätt
 • Bra och givande mallstuktur
 • Call-to–action knapparUtbildningen för dig som vill jobba effektivare och på en högre nivå. 

Du deltar från valfri plats via din dator och kan se och ställa frågor till kursledaren under hela utbildningen.

Vi ger dig en flygande start i EditNews!
Redan dagen efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper i EditNews. 


Under utbildningen ger vi dig lärorika tips på hur du skapar en grafiskt tilltalande
och intresseväckande mall för ditt företag med hjälp av bland annat temafärger, banners och responsiv design.

Med hjälp av praktiska exempel från verkligheten lär vi dig att på bästa sätt att använda
bl.a. A/B-testning, segmentering, anmälningsformulär och att skapa och skicka ut enkäter.


Den här kursen passar dig perfekt till dig som redan arbetar i EditNews
och som nu vill jobba effektivare, på en ny högre nivå och vill designa dina egna mallar.

Kommande tillfällen

Distansutbildning
04 oktober, 09:00 - 12:00
Platser kvar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris

2 990 SEK exkl. moms
per deltagare