Vanligtvis avsätter företagen tid och kraft för att förhandla fram viktiga avtal. Dessa undertecknande avtal blir ofta hängande i pärmar, outnyttjade. Alla organisationer har mängder av viktiga avtal: Hyresavtal, Leasingavtal, Ramavtal, Kundavtal, Försäkringar, Telefonabonnemang och många fler. Men de flesta har stora svårigheter att hantera alla dessa avtal, och saknar helt den överblick som krävs. Därför har vi tagit fram Avtalshantering™. En kraftfull webbaserad tjänst som hjälper dig ta kontroll över avtalssituationen.