“En viktig del av funktionerna är givetvis statistikverktyget. Det hjälper oss att se vad vi lyckas med och vad vi bör justera och förbättra”.

Nyhetsbrev är en mycket betydelsefull kanal för oss för att nå ut till våra kunder och prenumeranter. Förutom vikten av ett intressant och aktuellt innehåll, ska brevet också vara grafiskt tilltalande då vi ser att det gör stor skillnad i öppningsfrekvensen.