Lega Online är ett av Sveriges mest omfattande bokningssystem och används av företag, föreningar, kommuner och statliga myndigheter. Tjänsten är helt webbaserad och hanterar hela
flödet från bokning till fakturering. Du sparar tid, pengar och får en lönsam bokningsverksamhet med Lega Online. Då Lega Online är webbaserat, har du tillgång till tjänsten när du vill,  var du vill. Du kommer även igång snabbt, får automatiska uppdateringar och slipper kostsamma installationer och säkerhetslösningar.