Vanligvis avsetter bedrifter tid og kraft for å forhandle fram viktige kontrakter. De signerte kontraktene blir ofte sittende i permer, ubrukt. Alle organisasjonen har mengder av viktige kontrakter: Husleie, Leasingavtaler, Rammeavtaler, Kundeavtaler, Forsikringer, Telefonabonnement og mange flere. Men de fleste har store vanskeligheter i å håndtere disse avtalene, og mangler helt den oversikten som trengs. Derfor har vi tatt frem Kontrakthåndtering™. En kraftfull webbasert tjeneste som hjelper deg ta kontroll over kontraktssituasjonen.