Computer-GDPR

Kontrakthåndtering forenkler GDPR-arbeidet

Du er sikkert klar over at den nye datavernsordningen stiller høyere krav på hvordan du behandler personopplysninger. Den trer inn den 25 mai og da må din organisasjon følge den nye forordningen. Om ikke, kan det bli høye bøter tilsvarende opp til fire prosent av deres globale omsetning eller 20 millioner euro. Det høyeste beløpet vil gjelde.

 

Du må opprette databehandlerkontrakt

Ett av de kravene som stilles på din organisasjon er at du har en databehandlerkontrakt med leverandører av skytjenester der du lagrer personopplysninger. Det kan være f.eks. forretningssystem, CRM-system, saksbehandlingssystem, arkivsystem eller som i vårt fall kontrakthåndteringssystem.
Du må dokumentere i hvilke system deres organisasjon behandler personopplysninger, hvorfor dere gjør det og om dere virkelig må gjøre det.
Vi på MultiNet som utvikler tjenesten Kontrakthåndtering har f.eks. standardisert databehandlerkontrakt som er anpasset for de tjenester vi tilbyr og som alltid tegnes når man starter å benytte noen av våre webtjenester.

Kontrakthåndtering hjelper deg med inventeringen

Med MultiNets webtjeneste for kontrakthåndtering blir inventararbeidet betraktelig lettere, da tjenesten på en strukturert måte holder oversikt på leverandører og hvilke avtaler du har med de.
Du kan på en enkel måte dokumentere forpliktelser, kontaktopplysninger til databehandleransvarlig, personopplysningsansvarlig, underdatabehandler og om f.eks. data overføres til et land utenfor EU samt at leverandørens tjeneste oppfyller «privacy of design», hvilket innebærer at tjenesten er f.eks. utviklet for at enkelte brukere ikke skal kunne gjøre feil eller avvik fra datavernsforordningen.

Du må handle nå

Selv om tiden er knapp, så trenger ikke det å bety at det er vanskelig og avansert å komme i gang med digital kontrakthåndtering!
Kontakt oss, så viser vi hvordan du på en enkel måte øker tempoet og blir ferdig med GDPR-arbeidet.
Ring oss på 08 – 52 80 22 80, eller fyll i vårt kontaktskjema så hjelper vi deg

Driftstatus

Se aktuell driftsstatus på statussiden

Vi legger ned mye energi og hardt arbeid for at webtjenestene skal være tilgjengelige 24/7 året rundt, slik at du kan arbeide når du vil.

For å gjøre det enkelt å tydelig for deg å følge aktuell status så finns det en driftsinformasjonsside som gir deg et tydelig bilde av tjenestenes tilgjengelighet.

Her publiserer vi også informasjon om planlagt vedlikeholdsarbeid og hendelser.
Du kan dessuten abonnere på automatiske mailutsendelser om driften

Se på vår statusside her

Snart på tide for GDPR – Er du klar?

Det merkes at foretakere nå starter å øke tempoet i sitt arbeid med å anpasse seg til den nye datavernsforordningen.

Vi har jobbet hardt med spørsmålet under en lengre tid og kan si at vi har lært oss mye.

For deg som bruker våre webtjenester så trenger du ikke uroe deg for mye for GDPR.

Samtlige tjenester anpasses akkurat nå slik at de har en grunnleggende støtte for GDPR. Flere av tjenestene har dessuten allerede en enorm støtte, takket være at vi har under mange år har hatt myndigheter som bruker tjenestene, hvilket har stilt høye krav på hvordan personopplysninger skal håndteres.

Å være databehandler er ikke noe nytt for oss – det er vi allerede.

Derimot innebærer den nye datavernsforordningen visse avgjørende forskjeller sammenlignet med personopplysningsloven.
Her følger noen store forandringer som vi har oppsummert:

• Krav på samtykke ved registrering av personopplysninger
• Kryssrute for samtykke ved digital registrering og tydelig henvisning til tekst om GDPR og hvordan du behandler opplysningene
• Du må holde en oversikt på hvorfor du behandler en viss persons personopplysninger
• Retten til å bli glemt
• En person har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandler om de
• Anonymisering / pseudonymisering av personopplysninger som du ikke lenger har rett til å behandle

 

Les gjerne mer på vår side om sikkerhet og integritet

Hør av deg så forteller vi mer!

© MultiNet · 2019, All Rights Reserved

MultiNet_Vit