Bli lønnsommere med Lega Online

Lega Online er et av Sveriges mest omfattende bestillingssystem og brukes av bedrifter, foreninger, kommuner og statlige myndigheter. Tjenesten er helt webbasert og håndterer hele strømmen fra bestilling til fakturering. Du sparer tid, penger og får en lønnsom bestillingsvirksomhet med Lega Online. Da Lega Online er nettbasert, har du tilgang til tjenesten når du vil, hvor du vil. Du kommer også i gang fort, får automatiske oppdateringer og slipper kostsamme installasjoner og sikkerhetsløsninger.

Lega Online for Subtopia

” Enkelt, strukturert og utrolig kraftfullt bestillingssystem!”

Sør for Stockholm, i Botkyrka kommune, finner du kreative Subtopia. Her arbeider artister, filmprodusenter, sirkuskompanier, ideelle foreninger og andre kreatører med å virkeliggjøre sine drømmer og gjøre verden litt bedre. Subtopia driver også Hangaren. Hangaren Subtopia er alt fra scene for samtids sirkus og studio for film-og-tv-innspillinger, til messehall, konsertarena og konferanselokale.

Hør av deg så forteller vi mer!

© MultiNet · 2023 All Rights Reserved

MultiNet_Vit