Lega Online er et av Sveriges mest omfattende bestillingssystem og brukes av bedrifter, foreninger, kommuner og statlige myndigheter. Tjenesten er helt webbasert og håndterer hele strømmen fra bestilling til fakturering. Du sparer tid, penger og får en lønnsom bestillingsvirksomhet med Lega Online. Da Lega Online er nettbasert, har du tilgang til tjenesten når du vil, hvor du vil. Du kommer også i gang fort, får automatiske oppdateringer og slipper kostsamme installasjoner og sikkerhetsløsninger.