EduAdmin API

For deg som er systemutvikler finnes det mulighet å lage integrasjoner mellom EduAdmin og andre system. For eksempel CMS-system, CRM eller medlemsregister.

Om EduAdmin API

Spørsmål til EduAmin API stilles i følge OData-standarden og sikker autentisering skjer med OAuth-standarden.

  • Dokumentasjonen finner du her: https://api.eduadmin.se/

For at du skal få en flyvende start finnes det ferdige prosjekt du kan gå ut ifra:

C# / .NET

Prosjekt: Bestillingsportal i .NET / C# (GitHub)

https://github.com/MultinetInteractive/eduadmin-course-portal

PHP

  • Prosjekt: Wordpress-plugin (GitHub)

https://github.com/MultinetInteractive/EduAdmin-WordPress

  • Prosjekt: API-PHP-klient

https://github.com/MultinetInteractive/eduadmin-api-phpclient

 

Så här fungerar integrationen

  Tel: 08 - 52 80 22 80

Dela

Hør av deg så forteller vi mer!

© MultiNet · 2022, All Rights Reserved

MultiNet_Vit