Parter och tjenester

MultiNet Interactive AB, 556272-2594, Box 17, 101 20 Stockholm, nedenfor kalt MuliNet, skaper og leverer web baserte tjenester som bookingsystem, kursadministrasjonssystem, kontrakthåndteringssystem og e-postmarkedsføringssystem. Du/Din virksomhet kalles nedenfor for Kunden. Du som er bruker og har egne innloggingsdetaljer til noen av MultiNets tjenester kalles for Brukeren.

Behandling som MultiNet er personopplysningsansvarlig for

 

MutliNet er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger som du deler med oss når du:  

 

 • bestiller og blir bruker av MultiNets tjenester
 • får innloggingsdetaljer og blir bruker av MultiNets tjenester
 • registrer deg til noen av MuliNets utdanninger og kurs
 • kontakter oss eller sender inn en henvendelse via telefon, chatt, supportportalen eller hjemmesiden
 • besøker vår hjemmeside og aksepterer cookies

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Hvilke personopplysninger som behandles kommer an på hvilken virksomhetsform du har. Virksomhetsopplysninger kan bli personopplysninger for en enkelt firma eller en enkeltperson som får tilgang til MultiNets tjenester. De personopplysninger som samles inn er de som du fyller i når du bestiller en av MultiNets tjenester, registrerer deg til utdanninger, kontakter oss eller sender en forespørsel til oss. Alle brukere i MultiNets tjenester har en registrert e-postadresse og et brukernavn, som behandles i MultiNets interne system. Utover det behandles også IP-adressen i MultiNets interne system.

 

Hva er cookies og hvordan bruker vi cookies?

Cookies er en liten tekstfil som plasseres på din data av en webserver. Cookien fungerer som et slags ID-kort og muliggjør at nettsiden husker viktig informasjon som gjør at din brukeropplevelse av nettsiden blir bra. Akkurat som de fleste nettsider, bruker MultiNet cookies for å forbedre din opplevelse på følgende sett:

 • Du har logget inn på nettsiden og skal slippe å logge inn på nytt for hver ny side du besøker
 • Hjelper deg å holde oversikt på en forespørsel / registering
 • Anpasser hva som vises beroende på hvilke ønskemål du har angitt
 • Teller antall besøkere og trafikk, slik at MultiNet kan forstå nettsiden, videreutvikle og forbedre den.
 • Anpasse MultiNets tjenester slik at du får informasjon som er relevant for deg
 • Samle inn og analysere beteendedata basert på bruk av nettsiden og tjenester med formål å forbedre brukeropplevelsen og muliggjøre individanpasset kommunikasjon og budskap til brukeren.

 

Det finnes to typer av cookies og på MultiNets nettside brukes begge

 

 

Den ene typen kalles for Permanent Cookie og lagrer en fil som blir liggende på besøkerens data. Den brukes til f.eks. å kunne anpasse en nettside etter besøkerens ønskemål, valg og interesser samt for statistikkoppfølging. Den andre typen kalles for Session Cookie og forsvinner når du stenger din webleser. Under tiden du er på en nettside, lagres den temporært i dataens minne.

 

 

På MultiNets nettside anvendes også tredjepartcookies for blant annet Google Analytics og Remarketing. Formålet er å forstå hvordan nettsiden brukes og for å forbedre den, samt kunne gjøre innrettet reklame.

 

Hva gjør jeg om jeg ikke vil at cookies skal lagres?

Om du ikke vil ta imot cookies kan du i din nettleser endre innstillingene for cookies, og du kan også sperre cookies. Se gjerne, Observer at om du sperrer cookies kommer du ikke til å kunne anvende alle funksjonene på MultiNets nettside.

Nedenfor følger noen lenker til sider som viser hvordan du endrer innstillingene for cookies i ulike nettlesere:

 

Hvorfor behandler MultiNet dine personopplysninger?

MultiNet registrerer personopplysninger og annen informasjon om Kunden og Brukeren i den grad det trengs for at MultiNet skal kunne levere webtjenestene, og oppfylle kravene mot deg, samt gi deg beste mulige opplevelse av både webtjeneste og vårt nettsted. Det trengs for at vi skal kunne identifisere deg, administrere din konto, administrere registreringer til utdanninger, for statistiske formål og for direktemarkedsføring (noe som du kan avregistrere fra). De personopplysninger som samles inn ved bestilling trengs for å kunne behandle bestillingen og sende innloggingsdetaljer til deg. Alle brukere og kunder har en epostadresse og brukernavn for å få tilgang til programmene, samt for identifisering som også er hensikten for IP-adressen. Når du kontakter oss via noen av MultiNets kommunikasjonskanaler trengs informasjonen om deg for å kunne håndtere forespørselen og kunne kontakte deg.

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 

MultiNet lagrer dine opplysninger så lenge du benytter deg av våre webtjenester, det finnes en kunderelasjon eller det er nødvendig for å oppnå de formål som beskrives i dette dokumentet. Når relasjonen opphører mellom deg, f.eks. når det ikke lenger finnes en avtale mellom deg og MultiNet, har MultiNet rett til å slette, alternativt anonymisere brukerens personopplysninger.

 

Hvilke rettigheter har du?

Brukeren har rett til at en gang per år, kostnadsfritt, begjære et registerutdrag fra MultiNet for å kunne kontrollere hvilken informasjon som finnes registrert om brukeren. MuliNet skal, om brukeren begjærer, rette kontaktopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige eller misvisende.

Behandling der brukeren/kunden er ansvarlig for personopplysningene

Den som er bruker er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i relasjon til brukerens nyte av Tjenesten. MultiNet er personopplysnings assistent for disse opplysningene. Det påligger derfor brukeren å tilse at Brukeren har lovlig grunn for behandling av personopplysninger og øvrige krav i Datasikkerhetsforbundet (GDPR) følges f.eks. i forhold til brukerens kunder. MultiNet skal opprette og bibeholde de tekniske og organisatoriske handlingene som kreves for å beskytte personopplysningene.

Hvilket ansvar og rettigheter har MultiNet?

MultiNet skal behandle personopplysninger for de MultiNet er personopplysnings assistent for i samsvar med brukerens instruksjoner og GDPR. Om brukerens instruksjoner medfører ekstra kostnader for MultiNet har MultiNet rett til å fakturere brukeren for disse kostnader. MultiNet har rett til avseende personopplysninger for hvilke MuliNet er personopplysningsassistent for, at gjennom en skriftlig avtale å ansette en underassistent for personopplysningsassistanse. En slik avtale skal i alle fall pålegge underassistenten samme skyldigheter avseende personopplysningsbehandling som kreves av MultiNet henhold av denne kontrakten. MultiNet skal etter forespørsel informere brukeren om hvilke underassistenter MulitNet har ansatt.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om integritet og behandling av personopplysninger, vil slette eller endre feilaktige opplysninger kan du kontakte oss her.