Parter och tjänster

MultiNet Interactive AB, 556272-2594, Box 17, 101 20 Stockholm, nedan kallad MultiNet, skapar och levererar webbaserade tjänster så som bokningssystem, kursadministrationssystem, avtalshanteringssystem och e-postmarknadsföringssystem. Du/Ditt företag kallas nedan för Kunden. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till någon av MultiNets tjänster kallas för Användaren.

Behandling som MultiNet är personuppgiftsansvarig för

MultiNet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som du delar med oss när du:

 • beställer och blir användare av MultiNets tjänster
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av MultiNets tjänster
 • anmäler dig till någon av MultiNets utbildningar
 • kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, chatt, supportportalen eller hemsidan
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till MultiNets tjänster. De personuppgifter som samlas in är de som du fyller i när du beställer någon av MultiNets tjänster, anmäler dig till utbildningar, kontaktar oss eller skickar en förfrågan till oss. Alla användare i MultiNets tjänster har en registrerad e-postadress och ett användarnamn, vilka behandlas i MultiNets interna system. Därutöver behandlas även IP-adressen i MultiNets interna system.

Vad är cookies och hur använder vi cookies?

Cookies är en liten textfil som placeras på din dator av en webbserver. Cookien fungerar som ett slags ID-kort och möjliggör att webbplatsen kommer ihåg viktig information som gör att din användarupplevelse av hemsidan blir bra. Precis som de flesta andra webbplatser, använder MultiNet cookies för att förbättra din upplevelse på följande sätt:

 • Du har loggat in på webbplatsen och ska slippa logga in på varje ny sida du besöker
 • Hjälper dig att hålla reda på en förfrågan / registrering
 • Anpassar vad som visas beroende på vilka önskemål du har angivit
 • Räknar antalet besökare och trafik, så att MultiNet kan förstå webbplatsen, vidareutveckla och förbättra den.
 • Anpassa MultiNets tjänster så att du får information som är relevant för dig
 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns två typer av cookies och på MultiNets webbplats används båda

Den ena typen kallas för Permanent Cookie och sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas för Session Cookie och försvinner när du stänger din webbläsare. Under tiden du är inne på en webbplats, lagras den temporärt i datorns minne.

På MultiNets webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur webbplatsen används och kunna förbättra den, samt kunna göra riktad reklam.

Vad gör jag om jag inte vill att cookies sparas?

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Titta gärna  Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på MultiNets webbplats.

Nedan följer några länkar till sidor som visar hur du ändrar inställningarna för cookies i olika webbläsare:

Varför behandlar MultiNet dina personuppgifter?

MultiNet registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att MultiNet ska kunna tillhandahålla webbtjänsterna, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både webbtjänsterna och vår webbplats. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, administrera anmälan till utbildningar, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användare har en e-postadress och användarnamn för att få access till programmen, samt för identifiering som också syftet är för IP-adressen. När du kontaktar oss via någon av MultiNets kommunikationskanaler behövs informationen om dig för att kunna hantera ärendet och kunna kontakta dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

MultiNet sparar dina uppgifter så länge du är användare av någon av webbtjänsterna, det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de andamål som beskrivs i detta dokument. När relationen upphör mellan dig, t ex. när det inte längre finns ett avtal mellan dig och MultiNet, har MultiNet rätt att radera alterantivt anonymisera användarens personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Användaren äger rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag från MultiNet för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Användaren. MultiNet ska, om Användare så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Behandling för vilken Användaren är personuppgiftsansvarig

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. MultiNet är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att tillse att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. MultiNet ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har MultiNet?

MultiNet ska behandla personuppgifter för vilka MultiNet är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för MultiNet äger MultiNet rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. MultiNet äger rätt, avseende personuppgifter för vilka MultiNet är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs MultiNet enligt detta Avtal. MultiNet ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som MultiNet har anlitat.

Vill du veta mer?

Har du frågor om integritet och behandling av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss här.