Vi legger mye energi og hardt arbeid i å gjøre nettjenestene tilgjengelig 24/7 hele året, slik at du kan jobbe når du vil.

For å gjøre det enkelt og oversiktlig for deg å følge med på gjeldende status, finnes det en driftsinformasjonsside som gir deg et klart bilde av tjenestens tilgjengelighet.

Her publiserer vi også informasjon om planlagt vedlikeholdsarbeid og hendelser.
Du kan også abonnere på automatiske e-poster om operasjonen.

Sjekk ut vår statusside her