Du är säkert medveten om den nya dataskyddsförordningen som ställer högre krav på hur du behandlar personuppgifter. Den 25 maj är det dags och då behöver din organisation efterleva förordningen. Om inte, kan det bli dryga böter motsvarande upp till fyra procent av er globala omsättning eller 20 miljoner euro. Det högsta beloppet kommer gälla.

Du behöver upprätta personuppgiftsbiträdesavtal

Ett av de krav som ställs på din organisation är att du har ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av molntjänster där du lagrar personuppgifter. Det kan vara t ex. affärssystem, CRM-system, ärendesystem, diariesystem eller som i vårt fall avtalshanteringssystem.

Du måste dokumentera i vilka system er organisation behandlar personuppgifter, varför ni gör det och om ni verkligen måste göra det.

Vi på MultiNet som utvecklar tjänsten Avtalshantering har t ex. ett standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassat för de tjänster vi erbjuder och som alltid tecknas när man börjar nyttja någon av våra webbtjänster.

Avtalshantering hjälper dig med inventeringen

Med MultiNets webbtjänst för avtalshantering underlättar du inventeringsarbetet avsevärt, då tjänsten på ett strukturerat sätt håller koll på leverantörer och vilka avtal du har med dem.

Du kan på ett enkelt sätt dokumentera efterlevnad, kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, underbiträde och om t ex. data överförs till ett land utan för EU samt att leverantörens tjänst uppfyller “privacy of design”, vilket innebär att tjänsten t ex. är utvecklad för att enskilda användare inte ska kunna göra misstag eller avsteg från dataskyddsförordningen.

Du behöver agera nu

Även om tiden är knapp, så behöver inte det betyda att det är krångligt och avancerat komma igång med digital avtalshantering!
Kontakta oss, så visar vi hur du på ett enkelt sätt ökar tempot och blir färdig med GDPR-arbetet.

Ring oss på 08 – 52 80 22 80, eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.