“En viktig del av funktionerna är givetvis statistikverktyget. Det hjälper oss att se vad vi lyckas med och vad vi bör justera och förbättra”.

Nyhetsbrev är en mycket betydelsefull kanal för oss för att nå ut till våra kunder och prenumeranter. Förutom vikten av ett intressant och aktuellt innehåll, ska brevet också vara grafiskt tilltalande då vi ser att det gör stor skillnad i öppningsfrekvensen.

Vi försöker också att arbeta med korta nyheter och länkar för att läsa mer. På så sätt interagerar läsarna med utskicket. Det leder också till att man får en bra statistik över vad läsarna är intresserade att veta mer om.

En viktig del av funktionerna är givetvis statistikverktyget. Det hjälper oss att se vad vi lyckas med och vad vi bör justera och förbättra. Statistiken ger också, efter en viss tids uppföljning, vetskap om när det är bäst att schemalägga sitt utskick.

Fondmarknaden.se
Natalie Westermark