Click-through rate (CTR) visar andelen personer som, efter att ha sett ett e-postutskick, annons eller länk, faktiskt klickat på innehållet. En grundläggande förståelse av klickfrekvensen är avgörande för att kunna mäta effektiviteten av utskick och e-postkampanjer. Refererensvärdet för en "bra" klickfrekvens kan variera mellan områden.

Enkelt sammanfattat bygger framgångsrik kampanj på tre viktiga faktorer: relevant innehåll, målgruppsinriktning och att läsaren agerar på en uppmaning eller erbjudande.

Men vad är klickfrekvens? Hur används det i marknadsföringssyfte? Låt oss gå igenom detta!

Vad är klickfrekvens?

Även om det övergripande målet är att få mottagaren att läsa brevet, är det inte tillräckligt. Utöver att ta del av innehållet, ska läsaren även lockas till att klicka sig vidare via det länkade innehållet.

Oavsett om ditt slutmål är att driva köp via annonser, styra trafik till din hemsida eller få människor att prenumerera på utskick, avgörs framgången på att skapa e-postkampanjer med relevant och intresseväckande innehåll med en övertygande call to action.

En framgångsrik e-postkampanj kan lättare kännetecknas via en hög klickfrekvens.

Uträkning av klickfrekvens

För att beräkna klickfrekvens för en kampanj, dividera antalet klick med antalet visningar (impressions) och multiplicera resultatet med 100.

Uträkningen är inte svårare än så. Om ett brev skickats och öppnats av 100 mottagare och 50 av dessa klickat på länken i innehållet, skulle klickfrekvensen vara 50%. Formeln är 50 (klick) delat med 100 (visningar) multiplicerat med 100.

CTR = 50 / 100 × 100 = 50%

Procentandelen representerar förhållandet mellan personer som faktiskt klickade på det länkade innehållet och därav blev konverterade, jämfört med den totala mängden mottagare som endast sett innehållet.

Kort sagt, ju högre CTR-värde, desto bättre har utskicket presterat i mätningen.


11 Effektiva strategier för ökad klickfrekvens

 

1. Förtydliga ditt budskap

Undvik att överväldiga läsarna med information eller uppmaningar. Att be läsaren köpa en produkt, prenumerera på utskick, fylla i enkätundersökning eller skriva en recension kan upplevas påfrestande. Fokusera på en enskild uppmaning.

Oavsett om målet är att boka utbildning eller fylla i en marknadsundersökning, ökar sannolikheten att personen fullföljer uppmaningen med färre distraktioner. Fokusera på ett enskilt ämne, täck inte in flera ämnesområden eller teman, för en ökad risk att läsaren förlorar engagemang och intresse. 

2. Skapa personliga utskick

Mottagaren efterfrågar personliga brev, till skillnad från generiska utskick skickat till en större massa. Personliga brev leder till ökat engagemang och tillfredsställelse. 

Adressera läsaren vid namn i inledningen, vilket kan hämtas ut med hjälp av nyckelord i EditNews. Referera till mottagarens tidigare kampanjerfarenheter med hjälp av e-postsegmentering. En personlig koppling ger en ökad känska av uppskattning, och intresse för handlingsuppmaningar.

3. Fokusera på en målgrupp

Prenumeranter har vitt skilda intressen och preferenser. Oväsentlig och irrelevant innehåll skapar ointresse. Segmentera på yrkesroll, plats, intressen eller aktiviteter.

Att skräddarsy innehåll efter preferenserna, ökar chansen att innehållsämnet resonerar med hela gruppen.

Undvik att blanda ämnes- och produktområden. Skapa ett tydligt fokus för dina prenumeranter, vilket resulterar i en ökad klickgrad bland läsarna.

4. Förenklad brevdesign

Enkelhet är att föredra när det kommer till design. Det kan vara frestande att inkludera många bilder, videoklipp eller färgteman, men kan  resultera i en överväldigad effekt hos mottagaren. Experimentera med olika färger och teman för bästa resultat.

En dåligt utformad design riskerar att upplevas som rörig, vilket kan avskräcka läsare från att ta till sig innehållet. Välj hellre en enkel, lättnavigerad design. Begränsa antalet bilder till en eller två.  

En välutformad design, underlättar för läsaren att snabbt hitta din call to action-knapp bland innehållet.

5. Tydliggör handlingsuppmaningar (Call to action)

Call to action (CTA) ska framstå tydligt, är avgörande, för att uppmana läsarna till handlingsåtgärder. Inkludera en CTA-knapp för att vägleda läsarna till rätt steg.

Effektiva handlingsåtgärder innehåller ord som "skicka", "visa", "titta" och "läs". Uppmuntra och engagera läsarna till att utföra åtgärden. Experimentera med olika typer av CTA:er, för att identifiera vad som resonerar bäst med målgruppen.

Ett tidsbegränsat element, främjar ett snabbare handlingsåtagande och beslutsfattande. 

Skapa en känsla av brådska, utan att överväldiga prenumeranterna. Sporra och motivera läsaren till handling. Ord som "nu" eller "idag",  fraser som "Begränsat antal platser kvar”, skapar en känsla av begränsad tillgänglighet. Att skjuta upp beslutet till senare, får dem att gå miste om möjligheter här och nu.

6. Engagera läsarna

Målbilden är att locka och kaptivera läsaren, få dem att fördjupa sig i ämnet, och inte skumma igenom informationen. Använd högkvalitativa och välplacerade bilder som förstärker budskapet. 

Etablera en stark koppling mellan varumärke och prenumeranter, främja varumärkeslojalitet, och pontentiella klick. Ämnesraden ska få personen att läsa brevet direkt vid granskning av inkorgen.

Förmedla och ställ frågor för att behålla läsarengagemanget med hjälp av enkäter i EditNews. Visa ett genuint intresse för åsikter och önskemål, genom att adressera och följa upp inkomna svar, och analysera tidigare e-postkampanjer.

7. Mobilanpassa innehållet

Majoriteten av människor läser sin e-post med hjälp av mobilen idag. Säkerhetsställ att utskicken är anpassade till att kunna läsas på mobilen eller via webben.

EditNews stödjer responsiva mallformat, för visuellt tilltalande och användarvänliga utskick, både för mobil- och datorenheter. Prioritera ett responsivt format för e-postkampanjer!

8. "Mindre är mer" (Less is more)

Inom e-postmarknadsföring brukar man säga att enkelhet är nyckeln till framgång. Långa, utdragna texter, komplexa ordval, kan förvirra läsare och driva bort prenumeranter. De är inte intresserade av ett formellt formulerat meddelande från arbetsgivaren. 

Tillämpa en enkel konversationsstil, ett vänligt och lättsamt tonfall, riktat till en nära vän eller bekant. Var tydlig, koncis, och direkt med budskapet. Skippa onödiga detaljer och utfyllnader. Artikulera ditt meddelande i klartext, och framhåll avsikter, och åtgärder som läsaren ska vidta. 

9. Presentera tillförlitlighetsbevis (Social proof)

För att skapa ett bra förtroende, har det visat sig effektivt att presentera tidigare positiva upplevelser och omdömen, som andra personer, eller företag har haft med ditt varumärke. Implementation av "social proof" i din marknadsföring ger en stark effekt för att bygga trovärdighet för verksamheten.

Låt recensioner och andra typer av framgångshistorier från andra kunder vara en del av marknadsföringen. När läsaren uppmärksammar den positiva effekt varumärket sprider hos andra, är de mer benägna att lita på dina avsikter, vilket leder till positiva omdömen på framtida undersökningar eller förfrågningar.

10. Tidsplanera utskicken

När skickas dina brev? Ett utskick nattetid, kan drunkna i annat och gå obemärkt. Leveransen bör nå mottagarna i början av arbetsdagen, då sannolikheten för öppning och klickfrekvens är högre 

Mottagarna är vid tidpunkten, mer benägna att engagera sig. Ta hänsyn till olika tidszoner och dela upp brevet för att säkerställa en effektivare kommunikation.

Kom ihåg att planera utskicken i god tid. Schemalägg dina publikationer i EditNews.

11. Videokommunikation

Att tillämpa videoklipp i utskicken kan vara en mycket effektiv metod för att förmedla ett budskap. Inkludera en "Välkomstvideo" för nya prenumeranter. Måhända, kräver formatet mer tid och resurser att framställa, men är exceptionellt för att fånga uppmärksamhet, och ett mer levande budskap.

 


Kan bättre e-postmarknadsföring leda till bättre marknadsresultat?

E-post är fortfarande ett ledande och kraftfullt verktyg när det kommer till marknadsföring. Det möjliggör direkt kommunikation med dina kunder och besökare, påverkar deras handlingar och beslutsfattande.

Genomförandet av en framgångsrik e-postmarknadskampanj kräver att man driver och engagerar läsarna, levererar personligt och mobilvänligt innehåll, och skapar tydliga handlingsuppmaningar med högkvalitativa bilder.

Implementationen av ovanstående metoder kommer vara avgörande för att förbättra klickfrekvensen och maximera möjligheterna för dina adresslistor med hjälp av EditNews