Hoppa till huvudinnehållet

Canvas LMS

Koppla ihop ditt EduAdmin Kursadministrationssystem med lärplattformen Canvas LMS för att erbjuda ett flexibelt, mätbart och kollaborativt lärande.

Om Canvas LMS

Canvas LMS, som utvecklas av företaget Instructure, är en webbaserad lärplattform – så kallat LMS-system, som framförallt används så att lärare ska spara tid och elever uppnå sin potential.

Canvas är en öppen plattform som är flexibel och möjlig att integrera med t ex. Office 365, Google, Vimeo och Youtube.

Canvas är anpassad för mobila enheter och gör undervisning enklare genom att minska onödigt dubbelarbete, effektivisera bedömning och återkoppling samt förenkla kommunikationen mellan lärare och elev samt eleverna sinsemellan.

Så här fungerar integrationen

Du parkopplar enkelt ditt EduAdmin med Canvas LMS med dina användaruppgifter.

I EduAdmin kan du sedan enkelt på dina kursmallar markera vilka kurser de motsvarar i ditt Canvas LMS.

När deltagare bokar in sig på en kurs via EduAdmin och din hemsida så förs de automatiskt över till Canvas.