Heta Arbeten

Nu kan du integrera EduAdmin med Brandskyddsföreningens Heta Arbeten och förenkla kompetenshanteringen.

Integrationen är tillgänglig för dig som är en godkänd arrangör av Heta Arbeten.

Om Heta Arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, så kallade Heta Arbeten, ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Så här fungerar integrationen

  1. Matcha vilka av dina kurser i EduAdmin som omfattar Heta Arbeten.
  2. Alla godkända deltagare på Heta Arbeten-utbildningar i ditt EduAdmin registreras
  3. Digital överföring av alla deltagare som genomfört Heta Arbeten hos dig till brandskyddsföreningens kompetensdatabas
Brandskyddsföreningen
  

Dela

Hör av dig så berättar vi mer!

© MultiNet · 2022, All Rights Reserved

MultiNet_Vit