Hoppa till huvudinnehållet

Nexus Go Cards

Automatisera hanteringen av fysiska och digitala utbildningsbevis med kopplingen till Nexus Go Cards.

Med integrationen mellan EduAdmin och Nexus Go Cards, vilken är framtagen som en standardmodul, kan du enkelt låta EduAdmin skapa beställningar av t ex. kompetensbevis i plastkortsformat eller i mobilt format som skickas direkt till dina elever efter att ha genomfört kurser med godkänt resultat.

Om Nexus Go Cards för EduAdmin

Nexus Go Cards är en onlinetjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt beställa kort, mobilt visuellt ID som kompletterar kortet, nyckelbrickor och tillbehör. För dig som använder EduAdmin möjliggör det en helt automatiserad process från kursbokning till utfärdande av utbildningsbevis för dina deltagare.

Med Nexus GO Cards har du inga investeringskostnader och du behöver inte hålla produkter i lager, du beställer bara det du behöver när du behöver det. Du får alltid högkvalitativa produkter, Nexus använder inga kopior, och alla produkter är testade och utvärderade av våra produktspecialister.
Systemet säkerställer en automatisk hantering av serienummer vilket minimerar risken för dubbletter eller missade nummerserier.

Nexus kompetens och långa erfarenhet av kortproduktion i kombination med vår stor produktionskapacitet säkerställer att du alltid får dina kort i rätt tid och med rätt utförande

Nexus är ett innovativt identitetshanteringsföretag som är en del av IN Groupe. Nexus säkrar samhället med hjälp av säkra identiteter för personer och saker. Kunderna är främst stora organisationer inom tillverkning, finansiella tjänster, samhällsservice, infrastruktur, offentlig sektor och byggbranschen.

Så här fungerar integrationen

  • Med några få knapptryckningar aktiverar du standardmodulen “Nexus Go Cards” i ditt EduAdmin.
  • När integrationen är aktiverad kan du enkelt koppla ihop en certifiering i EduAdmin med en “layout” i Nexus.
  • Deltagare som erhållit en certifiering i EduAdmin synkas automatiskt till Nexus för utfärdande av kompetensbevis / ID
  • Möjlighet att trigga överföring av bevis direkt på en person inne i EduAdmin finns
  • Det krävs ingen extra handpåläggning för att överföra kompetenser till Nexus för att ställa ut kompetensbevis